Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Gender equal higher education institutions

Publicerad

I Sverige finns 31 statliga universitet och högskolor och ett femtontal enskilda utbildningsanordnare där 400 000 personer studerar. 2015 omsatte lärosätena 67 miljarder kronor och hade 75 000 anställda. En verksamhet som är så omfattande och samhällscentral behöver ett aktivt och starkt jämställdhetsarbete för att säkerställa att alla ges lika möjligheter att forska och utbilda sig oavsett kön.

Ladda ner: