Faktablad: Åtgärdspaket 4 - 38 miljoner till stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan Diarienummer: N2017.30

Den 13 juli fattade regeringen beslut om ett fjärde
åtgärdspaket på drygt 38 miljoner kronor kopplat till
handlingsplanen för livsmedelsstrategin.

Ladda ner:

Med den här satsningen har regeringen hittills i år satsat 300 miljoner
kronor på åtgärder som på olika sätt ska öka matproduktionen
samt stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft
och lönsamhet. Regeringen satsar under mandatperioden
totalt drygt en miljard kronor på livsmedelsstrategins
genomförande.