Justitiedepartementets organisation och uppgifter Diarienummer: Faktablad Ju17.02

Ett faktablad som kortfattat beskriver Justitiedepartementets organisation och uppgifter.

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär