Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet - utdrag ur budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Ladda ner:

"Ekonomisk jämställdhet" är ett utdrag ur budgetpropositionen för 2018. I denna bilaga behandlas i första hand målet om ekonomisk jämställdhet. En beskrivning av regeringens arbete för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.