Finansplan - utdrag ur budgetpropositionen för 2018

Ladda ner:

Finansplanen är ett utdrag ur budgetpropositionen för 2018. Finansplanen innehåller en redogörelse för regeringens ekonomiska politik och en sammanfattning av budgetförslaget för 2018.