Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Diarienummer: Ju2017/07406/LP

En utredare ges i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att Säkerhetspolisen och Polismyndigheten delges underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i deras verksamhet för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet trots att det pågår en förundersökning vid myndigheten beträffande en företeelse som signalspaningen rör.

Ladda ner:

Förslaget ska innehålla den begränsningen att underrättelserna inte får användas i förundersökningar. Utredaren ges också i uppdrag att utifrån sitt förslag analysera om nuvarande regler om tillsyn är tillräckliga.

Pressmeddelande: Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet