Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Informationsmaterial från Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

Promemoria om förstärkning av rättsväsendet och åtgärder för ökad trygghet

Publicerad

Sverige ska vara ett land där alla kan vara trygga oavsett var de bor. För att säkerställa att regeringens stora satsning på Polismyndigheten får effekt genomför regeringen nu kraftfulla satsningar för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Anslagen till detta kommer att öka med ytterligare 750 miljoner kronor 2018.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.