Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

Promemoria om förstärkning av rättsväsendet och åtgärder för ökad trygghet

Publicerad

Sverige ska vara ett land där alla kan vara trygga oavsett var de bor. För att säkerställa att regeringens stora satsning på Polismyndigheten får effekt genomför regeringen nu kraftfulla satsningar för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Anslagen till detta kommer att öka med ytterligare 750 miljoner kronor 2018.

Ladda ner: