Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Promemoria om regeringens hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder

Publicerad

Ladda ner:

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Det är också en nyckel i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen därför en satsning på 1 245 miljoner kronor 2018 för att hela landet ska leva.