Informationsmaterial från Finansdepartementet

Statsförvaltningens utveckling - utdrag ur budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Ladda ner:

I denna bilaga redogörs för den statliga förvaltningens organisation och utveckling. Vidare ges en övergripande redovisning av personalstrukturen m.m. inom staten.