Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan Diarienummer: U2017/03660/S

Publicerad

Din bakgrund, var du bor eller vilken skola du går i ska inte avgöra din framtid. Kunskaperna ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Regeringen föreslår nu en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. Fullt utbyggt föreslås staten, med en infasning på tre år, avsätta sex miljarder kronor i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, i enlighet med Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola.

Ladda ner:

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.