Faktablad: Alla som kan jobba ska jobba – ett urval av nyheterna i budgetpropositionen 2018

I faktabladet presenteras ett urval av de satsningar som görs inom områdena arbetsmarknad och nyanländas etablering i budgetpropositionen för 2018.

Ladda ner:

Regeringen satsar på att stärka insatserna inom arbetsmarknad och nyanländas etablering. Systemet för de subventionerade anställningarna reformeras. Regeringen satsar också på åtgärder för att fortsätta skapa ett hållbart mottagande och en effektiv etablering av nyanlända. Spåren till jobb ska förstärkas bland annat genom ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingens arbete med etablering och införandet av en utbildningsplikt.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Genväg