En strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Denna publikation är en förkortad version av Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr. 2016/17:29). Regeringens strategi i fullängd består dessutom av en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär