Informationsmaterial från Kulturdepartementet

En strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Publicerad

Denna publikation är en förkortad version av Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr. 2016/17:29). Regeringens strategi i fullängd består dessutom av en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Ladda ner: