Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

En strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Denna publikation är en förkortad version av Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr. 2016/17:29). Regeringens strategi i fullängd består dessutom av en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär