Program för arbetsliv – Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018

Publicerad

Framtidens arbetsmarknad och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden är två av de områden som står i fokus när Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv 2018.

Ladda ner:

Den 1 januari 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv. Inom ramen för ordförandeskapet kommer en rad aktiviteter att äga rum i Sverige på temat arbetsliv.

Ett fokusområde under det svenska ordförandeskapsåret blir att hitta vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikes födda, framförallt för kvinnor. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson kommer att bjuda in sina nordiska ministerkollegor till en konferens om etablering på arbetsmarknaden av utrikes födda den 13 april 2018. Inför konferensen kommer en särskild analysrapport och kunskapsöversikt över kvinnors etablering att tas fram.

Ett annat område som står i fokus är framtidens arbetsmarknad. Den 15–16 maj kommer en konferens att äga rum i Stockholm som handlar om hur digitalisering, robotisering och automatisering kommer påverka framtidens jobb samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande.

Andra prioriterade arbetslivsfrågor under ordförandeåret handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden i form av goda och rättvisa villkor, en bra arbetsmiljö och sund konkurrens mellan företag. Även den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens kommer att uppmärksammas under 2018.