Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Publicerad

Utrikesdepartementet publicerade i april 2017 nya
rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer i 135 länder från alla världens regioner.
Rapporterna är ett uttryck för regeringens ambition att
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. De är ett viktigt
underlag i regeringens arbete med dessa frågor, såväl
landspecifikt som tematiskt.

Ladda ner: