Informationsmaterial från Justitiedepartementet

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Publicerad

Faktablad om lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår nu en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Förslaget har nu lämnats till Lagrådet och under första kvartalet 2018 kommer en proposition att lämnas till riksdagen.

-----

Propositionen har behandlats i riksdagen och den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

Av fri vilja

Brottsoffermyndigheten har regeringens uppdrag att informera om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018.