Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Handlingsplan för jämställda livsinkomster Diarienummer: A2017/02477/ARM

Publicerad

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för jämställda livsinkomster. I handlingsplanen presenteras de åtgärder som regeringen vidtagit, eller kommer att vidta, för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Ladda ner: