Informationsmaterial från Miljödepartementet, Utrikesdepartementet

Program för miljö under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018

Publicerad

Sverige inriktar sitt ordförandeskapsprogram för miljöområdet på omställningen av de nordiska samhällena för att uppfylla internationella överenskommelser som Parisavtalet och FN:s mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Ladda ner:

Miljö- och klimatsamarbetet i Nordiska ministerrådet är brett och inkluderar de flesta områden som påverkar vår miljö, våra ekosystem och vårt klimat. Erfarenheterna  från det nordiska samarbetet ger kunskap om att välfärdsutveckling, ekonomisk utveckling och en god miljö går att förena. Sverige fokuserar arbetet under ordförandeskapet på att kommunicera och utveckla de möjligheter som finns inom ramen för den nordiska miljö- och klimatsektorn. En del av de projekt som sektorns arbetsgrupper bidrar med lyfts särskilt fram.