Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

Publicerad

Delrapportens omslag

Rapporten är en första sammanfattning av genomförandet av Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Alla departement har under 2017 haft att utgå från strategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Inriktningen är att liknande uppföljningsrapporter ska göras årligen.

Ladda ner: