Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Informationsmaterial från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

Publicerad

Delrapportens omslag

Rapporten är en första sammanfattning av genomförandet av Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Alla departement har under 2017 haft att utgå från strategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Inriktningen är att liknande uppföljningsrapporter ska göras årligen.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.