Särtryck av delbetänkandet En strategisk agenda för internationalisering (på engelska)

Summary of the report of the Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions.

Ladda ner: