Informationsmaterial från Miljödepartementet

Barentsrådets arbetsprogram för miljö 2018-2019

Publicerad

Sverige är ordförande för Barentsrådets miljöarbetsgrupp WGE (Working Group on Environment) under två år, från hösten 2017 till hösten 2019. Under ordförandeskapet i inriktas arbetet på bland annat klimatförändringar, föroreningar, naturskydd och vatten.

Ladda ner: