Hanteringen av allmänna handlingar - åtgärdsförslag