Kortversion: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

Kortversion av regeringens proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.Ladda ner: