Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Några av regeringens övriga satsningar som särskilt berör svensk landsbygd

Publicerad

Vid sidan av de nya satsningar inom den sammanhållna politiken för Sveriges landsbygder gör regeringen en mängd reformer inom flera olika områden som ligger i linje med mål och inriktning för den nya politiken. Här lyfts några av de viktigaste satsningarna fram som skapar förutsättningar för människor att bo, leva och verka i Sveriges landsbygder.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.