Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Några av regeringens övriga satsningar som särskilt berör svensk landsbygd

Publicerad

Vid sidan av de nya satsningar inom den sammanhållna politiken för Sveriges landsbygder gör regeringen en mängd reformer inom flera olika områden som ligger i linje med mål och inriktning för den nya politiken. Här lyfts några av de viktigaste satsningarna fram som skapar förutsättningar för människor att bo, leva och verka i Sveriges landsbygder.

Ladda ner: