Informationsmaterial från Socialdepartementet

Faktablad om handlingsplan mot prostitution och människohandel

Publicerad

Handlingsplanen mot prostitution och människohandel är en del i regeringens bredare arbete för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka prostitution och människohandel för alla ändamål samt att bidra till ett bättre skydd och stöd för personer som är utsatta för människohandel.

Ladda ner: