Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2018–2021

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2018–2021. Med utgångspunkt i organisationens relevans och effektivitet fastställs i strategin mål och samarbetsformer för aktuell period. Strategin anger hur Sverige ska bidra till att stärka Unescos verksamhet och den ska även bidra till ansvarsfördelningen mellan svenska aktörer.

Ladda ner: