Fjärde lägesrapporten Samverkansprogrammet Smarta städer

Samverkansgruppen för Smarta städer hade sitt femte möte den 18 april. Då låg fokus primärt på hur frågorna kan hanteras långsiktigt och strategiskt. Det lades även tid till att diskutera resultaten hittills.

Ladda ner: