Informationsmaterial från Socialdepartementet

Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom Diarienummer: S2018/03241/FST

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Befolkningen i Sverige lever allt längre. Medellivslängden har i stort sett ökat utan avbrott de senaste 250 åren och dag är den drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för män.

Ladda ner:

Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Genom den nationella strategin vill regeringen de kommande åren ta ett mer samlat grepp när det gäller omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Regeringen vill verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.