Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens satsningar på klimat och miljö Diarienummer: M2018/01480/K

Publicerad

Regeringens energi-, miljö- och klimatpolitik grundar sig i långsiktighet och principen att det ska vara lätt att agera miljövänligt och energismart. En central del är de satsningar som regeringen gör för att gynna klimatsmarta innovationer, effektiv kollektivtrafik, förnybara bränslen och värdefull natur. I 21 dokument, ett för varje län, visar vi exempel på de konkreta resultaten av regeringens satsningar inom klimat och miljö. I ett faktablad redovisar vi satsningar inom energiområdet för att skapa förutsättningar för en trygg tillgång till förnybar energi till konkurrenskraftiga priser.

Ladda ner: