Sammanfattning av delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (på engelska) Diarienummer: U2018/01749/UH

In this report the Delegation presents proposals to enable more people to have their prior learning assessed and recognised for credits in higher education.

Ladda ner: