Informationsmaterial från Socialdepartementet

Handlingsplan 2018 inom Nationella läkemedelsstrategin

Publicerad

Den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2018 omfattar 21 pågående aktiviteter inom tre målområden. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Ladda ner:

Avsändare för den nationella läkemedelsstrategin är staten (genom Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).