Informationsmaterial från Kulturdepartementet

MR-kommitténs allmänna råd 34 till art 19 i MR-konventionen ( ICCPR)

Publicerad

Svensk översättning av internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, allmänna kommentarer nr 34, artikel 19.

Ladda ner: