Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringens arbete för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Publicerad Uppdaterad

Denna broschyr beskriver regeringens arbete för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner:

Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts. Regeringen fortsätter arbetet och vidtar nya åtgärder för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.