Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Åtgärder som har vidtagits i arbetet med torkan

Publicerad

Denna sommars extrema torka har lett till allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket. Med anledning av det har regeringen och myndigheter, i nära dialog med bransch och näring, genomfört ett antal insatser för att förbättra lantbrukarnas situation. I detta faktablad finns ett antal av de insatser som har gjorts, eller som kommer att genomföras, samlade.

Ladda ner: