Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Åtgärder som har vidtagits i arbetet med torkan

Publicerad

Denna sommars extrema torka har lett till allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket. Med anledning av det har regeringen och myndigheter, i nära dialog med bransch och näring, genomfört ett antal insatser för att förbättra lantbrukarnas situation. I detta faktablad finns ett antal av de insatser som har gjorts, eller som kommer att genomföras, samlade.

Ladda ner: