Informationsmaterial från Justitiedepartementet

En ny lag om ekonomiska föreningar

Publicerad

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i kraft. Lagen ersätter den gamla lagen med samma namn.

Ladda ner:

Tillsammans med reformer som regeringen genomförde under 2016 innebär den nya lagen en kraftig förbättring av villkoren för kooperativa företag. Det blir lättare att starta och driva ett företag i form av en ekonomisk förening.

Faktablad, 4 sidor