Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Näringslivssatsningar för Sveriges landsbygder

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett näringslivspaket på närmare 890 miljoner kronor mellan åren 2019–2020 inom ramen för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Paketet innebär flera viktiga näringslivssatsningar för att stärka
företagsutvecklingen i landsbygderna. Tillväxtverket utses till samordnande myndighet för den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Genvägar