Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation Diarienummer: Ku2018/01462/D

Publicerad

Att minska och motverka segregation är högt prioriterat och en del av regeringens arbete för ett tryggt och hållbart Sverige. Arbetet syftar till att minska klyftorna i samhället och att skapa ett Sverige som håller ihop.
Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation är en vidareutveckling av det långsiktiga reformprogram för minskad segregation som regeringen presenterade sommaren 2016.

Ladda ner:

Omfattande satsningar mot segregation har redan gjorts under mandatperioden. Strategin innebär att regeringen anger den långsiktiga inriktningen för det fortsatta arbetet.
I strategin anger regeringen ett övergripande mål, delmål och insatsområden samt inriktningen för genomförande, uppföljning och utvärdering av det långsiktiga arbetet för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028. Detta innefattar dels arbete för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar, dels att förändra strukturer som orsakar och fördjupar segregationen i samhället.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.