Informationsmaterial från Socialdepartementet

Faktablad: Nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen, som innehåller nya och sedan tidigare beslutade åtgärder, är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.

Ladda ner: