Informationsmaterial från Socialdepartementet

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Publicerad

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin innehåller förebyggande stöd och stöd då problem uppstått. Den vänder sig även till fler än barnets rättsliga föräldrar, som bonusföräldrar och närstående vuxna.

Ladda ner:

Foto: Folio

Strategin ersätter den tidigare från 2009.

Regeringen ger också Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att under åren 2018 – 2021 stödja genomförandet av strategin.

Myndigheten får även i uppdrag att analysera vad kommunerna behöver för stöd, förutsättningar för samverkan och ta fram goda exempel. Resultaten ska sedan komma kommuner och andra som arbetar med föräldraskapsstöd tillgodo. Kommuner och landsting har frågat efter mer stöd i sitt arbete, mer kunskap, effektiva arbetssätt och metoder, stöd i uppföljning och utvärdering. Totalt innebär satsningen 2018-2021 att regeringen föreslår 45 miljoner kronor på föräldraskapsstöd för att främja barns hälsa och utveckling.