Informationsmaterial

Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Publicerad

Kortversionen innehåller även översättningar till de nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska, romani chib och sydsamiska.

Ladda ner:

Detta är en sammanställning av Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter som lämnades den 1 juni 2016. Innehållet beskriver utvecklingen under den aktuella granskningsperioden. För mer utförlig information hänvisas till den fullständiga rapporten på svenska och engelska. För bakgrundsinformation hänvisas till tidigare rapporter.

Genväg

Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, fullständig rapport