Informationsmaterial från Finansdepartementet

Finansplan - utdrag ur budgetpropositionen för 2019

Publicerad

Ladda ner:

Finansplanen är ett utdrag ur budgetpropositionen för 2019. Finansplanen innehåller en redogörelse för de principer som använts för att ta fram övergångsregeringens budgetförslag för 2019, en bedömning av utsikterna för svensk ekonomi och en uppföljning av de budgetpolitiska målen.