Statsförvaltningens utveckling

Detta är den bilaga till budgetpropositionen 2019 där regeringen redogör för den statliga förvaltningens organisation och utveckling samt en övergripande redovisning av personalstrukturen m.m. inom staten.

Ladda ner:

Bilagan innehåller dessutom en förteckning över myndighetschefer och ordförande i styrelsemyndigheter.