Informationsmaterial

Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, kortversion

Publicerad

Kortversionen innehåller även översättningar till de nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska, romani chib och sydsamiska.

Ladda ner:

Denna text är en sammanställning av Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som lämnades till europarådet den 1 juni 2016. Innehållet beskriver utvecklingen under den aktuella granskningsperioden. För mer utförlig information hänvisas till den fullständiga rapporten på svenska och engelska. För bakgrundsinformation hänvisas till tidigare rapporter.

Genväg

Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, fullständig rapport