Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018

Publicerad

Rapporten är en sammanfattning av regeringens arbetet under 2018 för att genomföra Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Rapporten ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden för att möta utvecklingen på säkerhetsområdet. En uppföljande rapport gjordes även under 2017.

Ladda ner: