Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Justitiedepartementets organisation och uppgifter

Publicerad Uppdaterad

Ett faktablad som kortfattat beskriver Justitiedepartementets organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Ladda ner:

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt
samt migrations- och asylrätt.