Informationsmaterial från Finansdepartementet

Metod för beräkning av strukturellt sparande i offentlig sektor april 2019

Publicerad

Ladda ner: