Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet 2019–2020 Diarienummer: U2019/01576/F

Publicerad

Den nationella färdplanen för det europeiska forskningsområdet innehåller åtgärder som bidrar till att stärka prioriteringarna som kommits överens om på EU-nivå. Den svenska färdplanen ger en samlad överblick över vad olika aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför på områden som exempelvis öppen vetenskap, jämställdhetsintegrering, forskningsinfrastrukturer och samhälleliga utmaningar.

Den nationella färdplanen gäller 2019–2020 och har samma slutår som färdplanen på EU-nivå.

Ladda ner: