Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet 2019–2020 Diarienummer: U2019/01576/F

Publicerad

Den nationella färdplanen för det europeiska forskningsområdet innehåller åtgärder som bidrar till att stärka prioriteringarna som kommits överens om på EU-nivå. Den svenska färdplanen ger en samlad överblick över vad olika aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför på områden som exempelvis öppen vetenskap, jämställdhetsintegrering, forskningsinfrastrukturer och samhälleliga utmaningar.

Den nationella färdplanen gäller 2019–2020 och har samma slutår som färdplanen på EU-nivå.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.