Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022 Diarienummer: N2019/01607/SMF

Publicerad

Detta är Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel i enlighet med direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (direktivet)1. Handlingsplanen består av två delar, där kapitel 1–14 går igenom mål, åtgärder och uppföljning. I kapitel 15–18 ges en bakgrundsbeskrivning av svenskt jordbruk, användning av växtskyddsmedel och olika styrmedel som Sverige använder i arbetet med att minska risker och användning. Handlingsplanen gäller till dess att en ny beslutas.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.