Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Kostnader avseende Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Publicerad

Sverige avslutade vid årsskiftet sina två år som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Utrikesdepartementet har sammanställt kostnaderna för medlemskapet.

Ladda ner:

Vissa enheter på utrikesdepartementet och utlandsmyndigheter har behövt förstärka sin verksamhet till följd av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Dessa har därför tillförts särskilt budgeterade medel i form av budget och personal.

Inom ramen för utgiftsområde 1 har regeringskansliet 2017 och 2018 tillförts sammanlagt cirka 58 miljoner för arbetet med Sveriges medlemskap. Utöver detta har utrikesdepartementet skjutit till ytterligare 7 miljoner av sin ordinarie budget för att förstärka arbetet och att säkerställa att medlemskapet tas till vara på bästa möjliga sätt.

Den totala kostnaden för medlemskapet i säkerhetsrådet, som är hänförlig till regeringskansliets anslag under utgiftsområde 1, är därmed cirka 65 miljoner kronor. Kostnaderna gäller en period som är över två och ett halvt år och motsvarar mindre än 1% av utrikesdepartementets förvaltningsanslag under samma period.

Med anledning av medlemskapet har även ytterligare särskilda projekt finansierats. Dessa har finansierats av utgiftsområde 5 - Internationell samverkan och utgiftsområde 7 - Internationellt bistånd med cirka 3 miljoner kronor och cirka 15 miljoner kronor vardera.