Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Deklaration mellan Frankrike och Sverige om samarbete i europeiska frågor och uppdatering av det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar

Publicerad

Ladda ner:

Den 7 juni 2019 antog Frankrike och Sverige en gemensam deklaration om samarbete i europeiska frågor. Deklarationen omfattar även en uppdatering av det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar.

Här kan du ta del av deklarationen i sin helhet (på engelska). I faktarutan här intill finns även en kortversion.