Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

EU:s strategiska agenda: Svenska prioriteringar för åren 2019-2024

Publicerad

Vid sitt möte den 20-21 juni 2019 väntas Europeiska rådet anta den strategiska agendan som beskriver vilka frågor som EU ska prioritera de kommande fem åren. Här kan du läsa mer om de svenska ståndpunkterna i den diskussionen.

Ladda ner:

Den strategiska agendan lägger grunden för EU-institutionernas arbete och används även för planering av Europeiska rådets möten.